Mevzuatlar

Mevzuatlar/Kanunlar

6245 Sayılı Harcırah Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu

Mevzuatlar/Yönetmelikler

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Taşınır Mal Yönetmeliği
Taşınır Kod Listesi

Mevzuatlar/Tebliğler

Kamu İhale Genel Tebliği
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors