Mevzuatlar

Mevzuatlar/Kanunlar

6245 Sayılı Harcırah Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Mevzuatlar/Yönetmelikler

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Taşınır Mal Yönetmeliği
Taşınır Kod Listesi

Mevzuatlar/Genelgeler

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi

Mevzuatlar/Tebliğler

Kamu İhale Genel Tebliği
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors