Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Üniversitelerde; 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birleştirilerek İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlıkları kurulmuştur. 


Üniversitemizin kuruluşundan itibaren çalışmalarını sürdüren Başkanlığımız Bütçe, Satınalma, Ayniyat ve Levazım, İç Hizmetler Şube Müdürlükleri ile çalışmalarına başlamış, Bütçe Şube Müdürlüğü tarafından özlük hakları tahakkuk işlemleri 2002 yılına kadar yürütülmüştür. 1999 yılında Genel Evrak ve Kurul Yazı İşleri Şube Müdürlüğü, 2002 yılında da Bilimsel Araştırmalar Şube Müdürlüğü Başkanlığımız bünyesinde çalışmalarına başlamıştır. Halen İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığımıza bağlı Satınalma, Bilimsel Araştırmalar, Taşınır Kayıt ve Kontrol, Genel Evrak ve Kurul Yazı İşleri ile İç Hizmetler olmak üzere beş Şube Müdürlüğü bulunmaktadır.


İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığımızın temel görevi bünyesindeki hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan para, malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.


MİSYONUMUZ

Misyonumuz; Üniversitemiz birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için, mevcut ödenekler dahilinde; ihtiyaçların en kısa zamanda, kaliteli ve en uygun fiyatla satınalınması, depolanması ve dağıtılmasını sağlamaktır.


VİZYONUMUZ

Vizyonumuz; Üniversitemizin bilinen kıt kaynaklarını etkin, verimli ve amacına uygun kullanmak için sürekli değişim, rekabet temeline dayalı kaynak kullanımı, şeffaflık ve çalışan ile dış müşteri memnuniyetini esas alan katılımcı bir yönetim anlayışı ile işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi elemanlarıyla Üniversitemize örnek bir Başkanlık olmaktır.


TEMEL DEĞERLERİMİZ

  • Etik Davranış
  • Güvenilirlik
  • Saydamlık
  • Sorumluluk bilinci
  • Çözüm odaklılık
  • Katılımcılık
  • Süreklilik ve mükemmellik
  • İşbirliği ve dayanışma
  • Paydaş memnuniyeti


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors