İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Umuttepe Yerleşkesi 41380, Kocaeli
http://imid.kocaeli.edu.tr - imid@kocaeli.edu.tr
Tel: +90 (262) 303 11 02 | Belgegeçer: +90 (262) 303 11 13

İhale İlanları


Henüz bir ihale ilanı yoktur.
Duyurular


  1. Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  2. İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğ
  3. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Tebliğ
  4. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
  5. İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik
  6. Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliği